PRIVACY BELEID WORKSHOPTRAINER

Workshoptrainer respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Workshoptrainer heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd). Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Workshoptrainer. Workshoptrainer, gevestigd aan Straatweg 43 A, 3621 BH Breukelen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Workshoptrainer

Straatweg 43 A

3621 BH Breukelen

+31 6 14104088

www.workshoptrainer.nl

Kvk-nummer: 30184150

Directeur/eigenaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Workshoptrainer.

Zij is te bereiken via marja@workshoptrainer.nl


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Workshoptrainer kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Workshoptrainer en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Workshoptrainer verstrekt. Bij Workshoptrainer kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  

   • Je voor- en achternaam

   • Je adresgegevens

   • Je telefoonnummer

   • Je e-mailadres

   • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.


Workshoptrainer verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn

bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marja@workshoptrainer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Daarnaast kan Workshoptrainer je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst, doorgaans een opdracht voor ontwerptechnische en webgerelateerde diensten of het afnemen van online diensten. Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van je opdracht en over de

dienstverlening van Workshoptrainer. En over nieuws op het gebied van succesvolle programma’s maken en verkopen als je je met een opt-in hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief. Als je de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kun je jezelf uitschrijven via de desbetreffende link in de nieuwsbrief. Workshoptrainer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Workshoptrainer zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. 

Cookies

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.

Workshoptrainer maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, twitter, LinkedIn, Instagram en Google+. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Google+ (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken. Workshoptrainer maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer. Workshoptrainer gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Workshoptrainer gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:  https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee/

Google Analytics

Workshoptrainer maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan Workshoptrainer. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Workshoptrainer heeft hier geen invloed op. Workshoptrainer heeft Google geen toestemming gegeven om via Workshoptrainer verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Workshoptrainer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Workshoptrainer) tussen zit. Workshoptrainer gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Autorespond emailmarketing programma om kennismakingsproducten te kunnen mailen en te kunnen communiceren over onderwerpen die de dienstverlening van Workshoptrainer betreft. De
verwachte gevolgen voor de betrokkenen zijn dat deze informatie gewenst is en zo niet is er onder aan elke mail de mogelijkheid om uit te schrijven of gegevens aan te passen.
Delen van persoonsgegevens met derden

Workshoptrainer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar marja@workshoptrainer.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Workshoptrainer zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 


Workshoptrainer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Workshoptrainer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice
of via marja@workshoptrainer.nl
SSL verbinding

Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Workshoptrainer gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar Workshoptrainer, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.